Bemiddeling

WAT?

Scheiden is pijnlijk voor elke betrokkene. Als ex-partners zijn jullie het waarschijnlijk over heel wat kwesties oneens, maar als ouders wil je ruzies vermijden en zo je kinderen deze strijd besparen. Je wil graag tot afspraken komen, zonder dat het een gevecht wordt, en zonder dat een advocaat of rechter het van je overneemt.

Bemiddeling kan hierbij helpen.

Of  lig je in conflict met je tienerzoon of -dochter? Kunnen jullie geen gesprek meer voeren zonder dat het ontaardt?

Lijkt een zwaar conflict in je gezin of familie af te stevenen op een (juridische) uitputtingsslag met misschien wel een totale breuk achteraf?

In een familiaal conflict kan je, via bemiddeling, op zoek gaan naar nieuwe wegen uit dit confict. Anders dan via de juridische weg zetten we bij bemiddeling in op het terug zelf in handen nemen en aanpakken van wat moeilijk loopt.

Bij WEERKRACHT geloven we dat mensen zelf redzaam zijn en bijgevolg in staat om -met behulp van de bemiddelaar- een weg uit het conflict te vinden.

Samen met alle betrokkenen wordt een traject vastgelegd om de onderlinge communicatie en interactie te verbeteren. Er wordt ruimte gemaakt voor de verschillende conflictverhalen en stil gestaan bij inzet en erkenning daarvoor.

Op die manier komen jullie niet alleen tot regelingen of afspraken die rust brengen en aanvaardbaar zijn voor iedereen.  Via bemiddeling vinden jullie manieren om ook toekomstige problemen weer-krachtig aan te pakken.

 

HOE?

Na de aanmelding wordt contact gemaakt met de verschillende betrokkenen. In een voorbereidend gesprek wordt samen bekeken of en hoe dit conflict bemiddelbaar is.

Bemiddeling is gebaseerd op enkele bijzonder belangrijke werkingsprincipes. Vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en transparantie zijn noodzakelijke voorwaarden voor een bemiddeling.

In het voorbereidend gesprek wordt samen nagegaan of deze voorwaarden vervuld zijn en of alle betrokkenen akkoord gaan om de bemiddeling te starten.

Het bemiddelingsproces mondt uit in een overeenkomst met afspraken.

 

VOOR WIE?

Alle vormen van familiale conflicten kunnen in aanmerking komen voor bemiddeling:

  • Conflicten tussen (groot)ouder-(klein)kind, gescheiden ouders, broers en zussen, nieuw-samengestelde gezinsrelaties, …)
  • Ouderschapsreorganisatie binnen een scheidingscontext
  • Omgangs- en gezagsconflicten
  • ...

 

CONCREET

Duur: 60 min
Tarief : 75€/sessie

Aanmelding kan via dit aanmeldingsformulier:

Interesse in ons vormingsaanbod?